Blog

Get our latest update events about Information Technology here.

No Comments

9 ຂໍ້ແນະນໍາ ທີ່ຄວນປະຕິບັດ ສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຢູ່ບ້ານແດງ

ດຣ. ຄຳໃສ ເດດລືໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມປີ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນຫຼາຍບ້ານກາຍເປັນບ້ານແດງ ແລະບ້ານທີ່ເປັນບ້ານແດງແມ່ນຈະມີປ້າຍບອກ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຄົນອື່ນຮັບຊາບວ່າ ນີ້ແມ່ນບ້ານແດງພ້ອມທັງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ເວນຍາມຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເມື່ອບ້ານໃດໜຶ່ງຖືກກໍານົດວ່າເປັນບ້ານແດງ ບ້ານດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການປິດບ້ານ ບໍ່ໃຫ້ຄົນພາຍນອກເຂົ້າມາໃນບ້ານ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອ ຍົກເວັ້ນທິມແພດ ທີ່ມາເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ 19. ສວ່ນປະຊາຊົນທຸກຄົນທີ່ຢູ່ບ້ານແດງ ຄວນປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້: 1…
Read More »
No Comments

8 ກັນຍາ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 211 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 77 ຄົນ, ຄໍາມ່ວນໜ້າຫ່ວງ ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 30 ຄົນ

ສປປລາວ ພົບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໃຫມ່່ 211 ຄົນ; ໃນນິີເປັນກໍລະນີໃນຊຸມຊົນພາຍໃນ 77 ຄົນ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ 30 ຮອງມາແມ່ນ ຈໍາປາສັກ 16 ຄົນ, ກໍລະນີນໍາເຂົ້າທັງໝົດ 134 ຄົນ ທ່ານ ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ສະພາບໂຄວິດ-19…
Read More »
No Comments

ເມືອງຈຳພອນ ມອບ-ໂອນ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄປຂຶ້ນກັບຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ

ວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2021 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຈຳພອນ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ໂອນ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄປຂື້ນ ກັບ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳລຸຍ ຍາດຕິວົງ ເຈົ້າເມືອງຈຳພອນ, ທ່ານ ພອນສະໄຫມ ຈັນສີນາ ຫົວຫນ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ…
Read More »