ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນ

ສິ່ງທີ່ຄວນກຽມພ້ອມ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມກັບໃຜ?

ລາຍລະອຽດ

ຈະສອນສ້າງເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ໂດດເດັ່ນໂດຍໃຊ້ WordPress ແລະ ເຄື່ອງມືສ້າງເພຈ໌ຂັ້ນສູງທີ່ແສນງ່າຍ ດ້ວຍ Elementor Pro. ໃນບົດຮຽນນີ້ ຜູ້ສອນຈະສະແດງໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຫັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງເວັບໄຊທ໌ໂດຍການໃຊ້ Elementor ເປັນຫຼັກ.

ອັນດັບທຳອິດຜູ້ສອນຈະສະແດງວິທີຊອກຊື້ໂດເມນເນມ ແລະ ເວັບໂຮສຕິິ້ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບໂດເມນແລະພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ມາເປັນຂອງເຮົາແລ້ວ ຜູ້ສອນຈະນຳພາການຕິດຕັ້ງ ແລະ ກຳນົດຄ່າ WordPress ແລະ ຕິດຕັ້ງ Elementor Pro ທີ່ຖືກລິຂະສິດ ໃຫ້ນຳ.

Elementor ຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂແລະອອກແບບໜ້າເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍແລະເຫັນຜົນໄດ້ທັນທີ. ມັນທຳງານຮ່ວມກັບສ່ວນຕ່າງໆໃນ WordPress ໂດຍເຮົາບໍ່ໄດ້ຂຽນໂຄດຫຼືຢ່າງໃດເລີຍ ເຮົາສາມາດຈັດແຖວໄດ້, ແຕ່ລະແຖວສາມາດແບ່ງອອກເປັນຫລາຍຄໍລຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ ແລະ ໃນແຕ່ລະຄໍລຳເຮົາຍັງສາມາດວ່າງໂມດູນຕ່າງໆເຊັນວ່າ ຮູບພາບ ຄັງຮູບພາບ ຂໍ້ຄວາມ ຟອມຕິດຕໍ່ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລາຍຢ່າງ. ດ້ວຍຄວາມງ່າຍແບບນີ້ ເຮົາສາມາດສ້າງເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຕາມໃຈທີ່ເຮົາຢາກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ປະຫຍັດເວລາຫລາຍເຕີບ ໂດຍເຮົາບໍ່ຕ້ອງເປັນນັກ IT ຫຼື Programmer ໃດໆເລິຍ.

ເນື້ອຫາບົດຮຽນ

 • Overview
 • Wordress ແມ່ນຫຍັງ
 • ຈົດທະບຽນໂດມເມນເນມ ແລະ ສັ່ງຊື້ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌
 • ການຢືນຢັນໂດເມນ
 • ຕິດຕັ້ງ SSL ໃສ່ໂດເມນເນມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ
 • ການຕິດຕັ້ງ WordPress ໃສ່ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ
 • ດາວໂຫລດໄຟລ໌ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຮຽນ
 • ພາບລວມ Backend ຂອງ WordPress
 • ການຕັ້ງຄ່າ WordPress ເພື່ອພ້ອມການອອກແບບ
 • ການສ້າງໜ້າເພຈຕ່າງໆ
 • ການສ້າງເມນູ
 • ການຕິດຕັ້ງແລະສ້າງໜ້າຫຼັກ (homepage)
 • Theme ແມ່ນຫຍັງ?
 • ຕິດຕັ້ງ Hello Elementor Theme
 • ຕິດຕັ້ງ Elementor Pro ພ້ອມ Activation
 • ສ້າງແລະອອກແບບສ່ວນຫົວ (Header) ຂອງເວັບໄຊທ໌
 • ສ້າງແລະອອກແບບສ່ວນທ້າຍ (Footer) ຂອງເວັບໄຊທ໌
 • ແກ້ໄຂໜ້າ Home Page
 • ສ້າງສ່ວນທຳອິດ ພ້ອມປຸ່ມ Call To Action
 • ສ້າງສ່ວນ Service
 • ສ້າງສ່ວນ About us
 • ສ້າງສ່ວນ Our Client
 • ສ້າງໜ້າ About Us
 • ການໃສ່ຕົວອັກສອນ ແລະ ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ເພີ່ມສ່ວນວີດີໂອນຳສະເຫນີ
 • ສ້າງໜ້າ Service
 • ສ້າງສ່ວນ Photography
 • ສ້າງສ່ວນ Videography
 • ສ້າງສ່ວນ Web Design
 • ສ້າງໜ້າ Portfolio
 • ເພີ່ມລາຍການຜົນງານທີ່ຜ່ານ
 • ເພີ່ມຄຳອະທິບາຍຂອງຜົນງານ
 • ສ້າງໜ້າການຕິດຕໍ່
 • ເພີ່ມທີ່ຢູ່ ແລະ ແຜນທີ່ໃນການຕິດຕໍ່
 • ເພີ່ມເບີໂທ
 • ເພີ່ມອີເມວ
 • ສ້າງ Form ການຕິດຕໍ່
 • ສ້າງໜ້າ Blogpost
 • ການຈັດວ່າງ Blog
 • ອອກແບບໜ້າເນື້ອຂອງ Blog
 • ເປີດການ Comment ໃຫ້ blog
 • ການເພີ່ມ SEO ໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ ເພື່ອຕິດອັນດັບການຄົ້ນຫາໃນ Google
 • ເຕັກນິກການສ້າງ Traffic ໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌
 • ການເພີິ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພບໍ່ໃຫ້ WordPress ຖືກແຮັກຈາກຜູ້ບໍ່ຫວັງດີໄດ້ງ່າຍໆ
 • ຂໍ້ແນະນຳອື່ນໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຟອມລົງທະບຽນ

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫຼັງຈົບຫຼັກສູດນີ້

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ*
ເບີໂທ/whatsapp*
ອີເມວ*
ເລືອກເດືອນຮຽນ*
ວັນທີຮຽນ
ຮຽນວັນ ຈັນ-ພຸດ-ສຸກ 4 ອາທິດ, ມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ
ວັນທີຮຽນ
ຮຽນວັນ ຈັນ-ພຸດ-ສຸກ 4 ອາທິດ, ມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ
ເລືອກເວລາຮຽນ*
ໃນຫ້ອງໜຶ່ງ ຈຳນວນຜູ້ຮຽນຈະບໍ່ກາຍ 8 ຄົນ