ວິທີການຕິດຕັ້ງບັນຊີອີເມວເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລະໃຊ້ງານກັບ Outlook

ວິທີການຕິດຕັ້ງບັນຊີອີເມວເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລະໃຊ້ງານກັບ Outlook

Article sections

  ເມື່ອທ່ານໄດ້ສ້າງບັນຊີອີເມວຈາກ cPanel ແລ້ວ ທ່ານສາມາດໃຊ້ງານອິເມວຜ່ານລະບົບ Webmail ຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີຍພຽງແຕ່ທ່ານໃຊ້ Browser ກໍສາມາດສົ່ງຫລືຮັບອີເມວໄດ້ຕາມປົກກະຕິຕົວຢ່າງ https://eds.la/webmail

  ແຕ່ກໍ່ມີຫລາຍທ່ານສະດວກທີ່ຈະໃຊ້ອີເມວຜ່ານ Software ສ່ວນໂຕ ເຊິ່ງ Outlook ເປັນທີ່ນິຍົມກັນສູງສຸດໃນການໃຊ້ອີເມວ ສະນັ້ນເຮົາຈະມາບອກວິທີ່ງ່າຍໆໃນການຕິດຕັ້ງກັນເລີຍ

  1. ຄລິກ File

  2. ຄລິກ Add Account

  3. ໃສ່ຊື່ບັນຊີອີເມວ ແລະ ຕິກ “Let me set up my account manually” ຈາກນັ້ນໃຫ້ຄລິກ Connect

  6. ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຮົາເລືອກ IMAP

  ຈາກນັ້ນເຮົາຈະໄດ້ປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງລະບົບອີເມວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ຄ່າອິເມວຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ cPanel > Email Accounts > Connect Devices > Setup Mail Client ແລ້ວທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ມູນດ່ັງນີ້

  ໃຫ້ທ່ານໃສ່ຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຮູບລຸ່ມນີ້ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຄລິກ Next

   

  7. ໃຫ້ໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ສ້າງບັນຊີອີເມວຂຶ້ນມາ

  8. ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະສຳເລັດໃນການຕິດຕັ້ງແລ້ວ

  ທ່ານຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ມີບັນຊີອີເມວໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າມາໃຫມ່ໃນ Outlook ຂອງທ່ານເອງ ສະນັ້ນທ່ານສາມາດສົ່ງຫລື ຮັບອີເມວຕາມປົກກະຕິໄດ້ເລີຍເດີ້

  in cPanelWebmail
  Did this article answer your question?

  Leave a Reply