ການກວດສອບສະຖານະຂອງໂດເມນເນມ

ການກວດສອບສະຖານະຂອງໂດເມນເນມ

Article sections

  ໂດຍທົ່ວໄປໃນການເຮັດທຸລິກິດຫລືກິດຈະການໃດຫນຶ່ງ ຖ້າເວົ້າເຖິງການຕັ້ງຊື່ທຸລະກິດ ສ່ວນຫລາຍຊື່ທີ່ຈະຕັ້ງຂອງບໍລິສັດຈະຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບໂດເມນເນມອີກດ້ວຍ.

  ບໍ່ວ່າເຮົາຈະມີຊື່ງາມຊ່ຳໃດ ແຕ່ຖ້າຊື່ນັ້ນບໍ່ສາມາດຈົດທະບຽນເປັນຊື່ໂດເມນໄດ້ ກໍ່ຈະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຕະຫລາດອອນໄລນ໌ຂອງບໍລິສັດ

  ສະນັ້ນ ຖ້າໃຜກຳລັງຄິດຈະຕັ້ງຊື່ສິນຄ້າແລະບໍລິການ ຫລື ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ກັບອົງກອນຕົນເອງ ໃຫ້ກວດສອບສະຖານະຂອງໂດເມນໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ ຈຶ່ງບໍ່ເສຍເວລາພາຍຫລັງ

  ການກວດສອບໂດເມນມີຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ເຊິ່ງທາງເວັບໄຊທ໌ ລາວເວັບໂຮສຕິ້ງ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານໂດເມນເນມແລະ ເຊີເວີ້ຂອງເມືອງລາວ ຈະນຳພາທ່ານມາຊອກໂດເມນທີ່ດີໆ

  1. ເຂົ້າໄປເວັບໄຊທ໌ https://hosting4lao.com ຈາກນັ້ນໃຫ້ໄປຫນ້າ Domain registration

  2. ເລື່ອນລົງມາແລ້ວພິມຊື່ໂດເມນທີ່ຕ້ອງການຕາມດ້ວຍລະຫັດໂດເມນເນມ ຕົວຢ່າງ laomarketonline.com ແລ້ວຄລິກ Check

  3. ຈາກນັ້ນລະບົບຈະກວດສອບໃຫ້ທັນທີ່ແລ້ວຈະສະແດງຜົນສະຖານະຕາມຮູບລຸ່ມນີ້

  ຈາກຮູບຂ້າງເທິງຈະເຫັນວ່າໂດເມນນີ້ມີສະຖານະທີ່ວ່າງຢູ່ ສະນັ້ນເຮົາສາມາດຈົດທະບຽນເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ພຽງປີ ລະ 99000 ກີບ

  ຖ້າທ່ານພໍໃຈກັບໂດເມນທີ່ສາມາດຄລິກ ORDER NOW ໄດ້ເລີຍ ເພື່ອຄອບຄອງໂດເມນນີ້ໄປ

  ຢ່າລື່ມຖ້າເຮົາບໍ່ຈົດໄວ້ ມີສິດທີ່ຈະເສຍໂດເມນໄປໃຫ້ກັບຄົນອື່ນ

  ສຳລັບລາຄາໂດເມນເນມແມ່ນຕາມຕາຕາລາງລຸ່ມນີ້

  in Domain Name Tags: ໂດເມນເນມ
  Did this article answer your question?

  Leave a Reply