ເຄື່ອງມືອອນໄລນ໌ຟຮີທີ່ໃຊ້ AI ໃນການລົບຮູບເບື້ອງຫລັງອອກໃຫ້ເຫລືອຮູບສຳຄັນທີ່ຕ້ອງການພາຍໃນ 5 ວິນາທີ

ເຄື່ອງມືອອນໄລນ໌ຟຮີທີ່ໃຊ້ AI ໃນການລົບຮູບເບື້ອງຫລັງອອກໃຫ້ເຫລືອຮູບສຳຄັນທີ່ຕ້ອງການພາຍໃນ 5 ວິນາທີ

ທ່ານເຄີຍບໍ່ຢາກລົບຮູບເບື້ອງຫລັງອອກແບບໄວໆ ບາງທີ່ເຮົາອາດຈະເສຍເວລາໃນການຕັດອອກເອງໂດຍໃຊ PhotoShop ຫລື ເຄື່ອງມືອື່ນໆທີ່ແພງໆ. ຂ່າວດີ ເຮົາມີເຄື່ອງມືອອນໄລນ໌ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ ໃຊ້ຟຮີ ແລະ ໃຊ້ງ່າຍໆ ແຖມໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນອອກ. ເຄື່ອງມືນີ້ເອີ້ນວ່າ Remove.bg ເຊິ່ງມັນມີຈຸດປະສົງດຽວກໍ່ຄື ໃຊ້ AI ໃນການລົບພາບເບື້ອງຫລັງອອກໃຫ້ເຮົາໂດຍອັດຕະໂນມັດ ພຽງແຕ່ເຮົາເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ Remove.bg ແລ້ວເລືອກອັບໂຫລດຮູບຂຶ້ນໄປ ຫລັງຈາກນັ້ນ AI ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໄວປະມານ 5 ວິນາທີໃນການລົບພາບເບື້ອງຫລັງອອກ

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈະເປັນຫນ້າຕາຄືລຸ່ມນີ້

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນອາດຈະບໍ່ລະອຽດ 100% ຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ໃນ PhotoShop ແຕ່ມັນກໍ່ງ່າຍ ສະດວກ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນ ແຖມບໍ່ຕ້ອງຫນັກເຄື່ອງອີກ

ຖືວ່າ AI ມັນເກັ່ງຫລາຍ ສາມາດລະບຸວ່າຮູບຄົນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຮູບຄົນ ທີ່ຊັດເຈນຫລາຍ

 

ຫວັງວ່າສິ່ງນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານເດີ