ວິທີຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ໃນການປ່ຽນ ໄຟລ໌ PowerPoint ເປັນ Word ໄດ້!

ວິທີຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ໃນການປ່ຽນ ໄຟລ໌ PowerPoint ເປັນ Word ໄດ້!

ແປງ PowerPoint ເປັນ Word ນັ້ນຖ້າຫາກເຮັດການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ແມ່ນໂປຣແກຣມແປງໄຟລ໌ Microsoft PowerPoint ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເປີດໄຟລ໌ນັ້ນຜິດພ້ຽນໄປໄດ້ ທາງດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເປີດໄຟລ໌ໄດ້ແບບສົມບູນ ແລະ ເໝາະສົມກັບງານ Word ຄື ແປງ PowerPoint ເປັນ Word ດ້ວຍ PowerPoint ນັ້ນເອງ ເຮົາມາລອງເບິ່ງກັນເລີຍ

ເລີ່ມຈາກເປີດເອກະສານ PowerPoint ເລືອກໄຟລ໌ງານ PowerPoint ທີ່ຕ້ອງການ ຈາກນັ້ນຄລິກແທັບໄຟລ໌ (File)

ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກ ສົ່ງອອກ (Export) ແລ້ວຄລິກທີ່ ສ້າງເອກະສານປະກອບຄຳບັນຍາຍ (Create Handouts) ແລະ ຄລິກທີ່ ສ້າງເອກະສານປະກອບຄຳບັນຍາຍ (Create Handouts)

ເລືອກຮູບແບບໂຄງຮ່າງກະດາດ ແລະ ຄລິກ OK

ເທົ່ານີ້ກໍ່ໄດ້ສະໄລ້ທ໌ PowerPoint ໃນຮູບແບບ Microsoft Word ແລ້ວຕາມຮູບແບບທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກ

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຈະສົມບູນແລະບໍ່ມີບັນຫານັ້ນ ສະໄລ້ທ໌ທີ່ເລືອກຈະຕ້ອງສ້າງຜ່ານທາງໂປຣແກຣມ PowerPoint ເທົ່ານັ້ນ ໃນບາງຄັ້ງບາງໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ສ້າງດ້ວຍ PowerPoint ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈະບໍ່ສາມາດທຳຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ເພື່ອແປງເປັນໄຟລ໌ Word ຕາມທີ່ສະເຫນີໄດ້