FaceApp ອາດລັກຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຜູ້ໃຊ້ໄປຂາຍໄດ້

FaceApp ອາດລັກຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຜູ້ໃຊ້ໄປຂາຍໄດ້

ແອັບ FaceApp ໃນໂທລະສັບມືຖືຈາກຜູ້ສ້າງໃນຣັດເຊຍ ເປັນແອັບທີ່ສາມາດປ່ຽນພາບລັກ ປ່ຽນອາຍຸ ປັບຮູບໜ້າ ແຕ່ງໜ້າ ແລະ ອື່ນໆ ແລະເມື່ອທ່ານທີ່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບດັ່ງກ່າວກໍໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ສ້າງແອັບສາມາດນຳໃຊ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານໄດ້ໃນທຸກກໍລະນີ ເນື່ອງຈາກແອັບດັ່ງກ່າວຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງຮູບພາບ ແລະ ຊື່ຂອງທ່ານ ປັດຈຸບັນ ມີຄົນດາວໂຫຼດ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ແອັບດັ່ງກ່າວຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ ທີ່ດາວໂຫຼດມາຈາກກູເກິລ ເພລ ແລະ ແອັບດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາຕິດອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ຖືກດາວໂຫຼດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ 121 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ທັງນີ້ ໃນເງື່ອນໄຂການເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໃຊ້ແອັບດັ່ງກ່າວກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຕ້ອງໄດ້ກົດຍອມຮັບ ຫຼື ເຫັນດີທຸກກໍລະນີ ຊຶ່ງກໍລະນີດັ່ງກ່າວຖ້າຈະໃຫ້ປອດໄພກໍຄືຄວນໃຊ້ພຽງເທື່ອດຽວ ແລະ ຖ່າຍຮູບໃບດຽວຂະນະທີ່ນຳໃຊ້ແອັບ ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານເຂົ້ານຳໃຊ້ແອັບນີ້ໂດຍທີ່ກົດເຫັນດີທຸກຢ່າງ ແອັບນີ້ກໍຈະເຂົ້າເຖິງທີ່ຢູ່ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ລວມເຖິງປະຫວັດການຄົ້ນຫາ ຊຶ່ງອາດກາຍເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງແອັບ ເນື່ອງຈາກແອັບຈະເຈາະເຂົ້າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານມັກ ຫຼື ພຶດຕິກຳຕ່າງໆຂອງທ່ານ ແລະ ສຸດທ້າຍແອັບດັ່ງກ່າວກໍຈະຍິງໂຄສະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານເຂົ້າມາຜ່ານໂຊຊຽວທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານເຂົ້າເຖິງ.

ຂະນະທີ່ທາງຜູ້ພັດທະນາ FaceApp ໄດ້ອອກມາອະທິບາຍວ່າ ຂໍ້ມູນພາຍໃນແອັບບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງເຊີຟເວີທີ່ຣັດເຊຍ ໂດຍບໍລິສັດເລືອກໃຊ້ເຊີຟເວີຂອງກູເກິລ ຄລາວ ແລະ ແອມະຊອນ ເວັບເຊີວິສ ເຖິງແມ່ນຈະມີການອັບໂຫຼດຮູບພາບໄວ້ເທິງຄລາວ ແຕ່ລະບົບກໍຈະລົບພາບເຫຼົ່ານັ້ນອອກຈາກເຊີຟເວີພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ ລວມທັງບໍ່ມີການຂາຍຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບບໍລິສັດອື່ນຢ່າງແຕ່ຢ່າງໃດ

ຂ່າວຈາກ ລາວໂພສຕ໌

About the Author

Leave a Reply