ຄວນຮູ້ໄວ້ ກົດລະບຽບການໃຊ້ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກເທິງຍົນ

ຄວນຮູ້ໄວ້ ກົດລະບຽບການໃຊ້ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກເທິງຍົນ

ກົດລະບຽບການໃຊ້ອຸປະກອນອີເລກໂທນິກ ເທິງຍົນ ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ໂດຍສານຈະຕ້ອງຮູ້ແລະປະຕິບັດຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ເທິງຍົນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກໆຊີວິດເທິງຍົນ ເພາະ ການໃຊ້ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກຕ່າງໆ ອາດຈະລົບກວນລະບົບການຕິດຕໍ່ສື່ສານແລະການເດີນທາງເທິງອາກາດໄດ້

ກົດລະບຽບການໃຊ້ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກ ເທິງຍົນ

1. ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກທີ່ຫ້າມໃຊ້ຕະຫລອກຖ້ຽວບິນ

ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກຕ່າງໆ ອາດລົບກວນລະບົບການຕິດຕໍ່ສື່ສານແລະການເດີນທາງອາກາດຂອງຍົນ ດັ່ງນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ເທິງຍົນຂໍໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານປິດເຄື່ອງອຸປະກອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ທຸກຊະນິດ ວິທະຍຸສື່ສານແບບພົກພາ ເຄື່ອງຮັບສົ່ງວິທະຍຸທຸກຊະນິດ ອຸປະກອນສື່ສັນຍານທຸກຊະນິດ ເຄື່ອງຮັບວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບທຸກຊະນິດ ວິທະຍຸຕິດຕໍ່ຕາມຕົວ ລວມທັງຂອງຫລິ້ນໃຊ້ວິທະຍຸບັງຂັບ ແລະ ຂອງຫລິ້ນອີເລັກໂທນິກຕ່າງໆ

2. ອຸປະກອນຶີເລັກໂທນິກທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫລັງຈາກຍົນຂຶ້ນແລ້ວ ນາທີ ແລະ ຕ້ອງຢຸດໃຊ້ເມື່ອເລື່ອຫລຸດລະດັບຂີດເພດານບິນແລະໄຟສັນຍານແຈ້ງຮັດເຂັມຂັດນິລະໄພ

ໄດ້ແກ່ ເຄື່ອງຄິດເລກ ເຄື່ອງແຖຫນວດໄຟຟ້າ ຄອມພິວເຕີ ເຄື່ອງຫລິ້ນວີດີໂອທຸກຊະນິດ ເຄື່ອງຫລິ້ນເກມ ເຄື່ອງຫລິ້ນເທັບ/ຊີດີ/ມີນີດິສກ໌/ເອັມພີ3 ແລະດີວີດີ ທັງນີ້ຕ້ອງໃຊ້ກັບຫູຟັງເທົ່ານັ້ນ ທັງໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ ແລະ ພີດີເອທີ່ມີລະບົບການທຳງານໄຟທ4ໂມດ ສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ເມື່ອຕັ້ງຄ່າໃນໄຟລທ໌ໂມດເທົ່ານັ້ນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຫາກກວດສອບວ່າມີການໃຊ້ງານອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກໃດໆທີ່ຕ້ອງສົງໃສວ່າອາດຈະລົບກວນລະບົບການຕິດຕໍ່ສື່ສານແລະການເດີນອາກາດຂອງຍົນ ຜູ້ໂດຍສານຈະຕ້ອງປິດອຸປະກອນເຫລົ່ານັ້ນຕະຫລອດຖ້ຽວບິນ

3. ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕະຫລອດຖ້ຽວບິນ

ໄດ້ແກ່ ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ ເຄື່ອງຊ່ວຍກະຕຸ້ນຫົວໃຈ ໂມງອີເລັກໂທນິກ ແລະ ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຍົນ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສາຍການບິນອື່ນໆອາກຈະຂໍ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບການໃຊ້ອຸປະດອນອີເລັກໂທນິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕົວຢ່າງ ບາງສາຍການບິນອານຸຍາກໃຫ້ໃຊ້ໂທລະສັບໄດ້ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ຜ່ານ WiFi ເທົ່ານັ້ນ ທັງນີ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຄວນປະຕິບັດຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ເທິງຍົນຂອງສາຍການບິນທີ່ໄດ້ແນະນຳໄວ້ ເຊິ່ງອາດຈະປ່ຍນແປງໄດ້ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບແບບເສັ້ນທາງການບິນ ອຸປະກອນອີເລັກໂທນິກທີ່ທ່ານໃຊ້

ຮຽງຮຽງໂດຍ Hosting4lao.com

About the Author

Leave a Reply