ຮັບຈົດໂດເມນທຸກຊະນິດ .la .com.la .com.edu.la .net .org ບໍລິການທັນໃຈ

ຮັບຈົດໂດເມນທຸກຊະນິດ .la .com.la .com.edu.la .net .org ບໍລິການທັນໃຈ

ຖ້າໃຜມີໄອເດຍທຸລະກິດ ແລະ ຢາກຈົດໂດເມນໄວ້ ທາງເຮົາມີໃຫ້ບໍລິການທ່ານຄົບທຸກໂດເມນເນມ

ເຊິ່ງລາໂດເມນເຮົາມີດັ່ງນີ້

.com 99,000 ກີບ/ປີ
.net 120,000 ກີບ/ປີ
.org 120,000 ກີບ/ປີ
.asia 130,000 ກີບ/ປີ
.la 500,000 ກີບ/ປີ
.com.la 600,000 ກີບ/ປີ

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງ ແລະ ສັ່ງຊື້ໂດເມນໄດ້ຕາມນີ້ https://hosting4lao.com/domains/

ໂທ/whatsapp 58886182
ອີເມວ info@hosting4lao.com

About the Author

Leave a Reply