https ບໍ່ເປັນສີຂຽວ? ແກ້ໄດ້ພາຍໃນຄລິກດຽວ

https ບໍ່ເປັນສີຂຽວ? ແກ້ໄດ້ພາຍໃນຄລິກດຽວ

ວິທີແກ້ບັນຫາ https ທີ່ບໍ່ເປັນສີຂຽວດ້ວຍ Really Simple SSL ອີກບັນຫາຍອດຮິດທີ່ເຮົາຕ້ອງພົບພໍ້ເມື່ອເຮັດເວັບແລ້ວຕ້ອງການປ່ຽນຈາກ http ມາເປັນ https ແຕ່ https ບໍ່ເປັນສີຂຽວໃຫ້ ປັນຫານີ້ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຖາມເຂົ້າຫລາຍເທື່ອ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ປັນຫານີ້ແກ້ໄດ້ງ່າຍຫລາຍ ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ

ວິທີແກ້ປັນຫາ https ທີ່ບໍ່ເປັນສີຂຽວດ້ວຍ Really Simple SSL

ພະເອກຂອງງານນີ້ແມ່ນປລັກອິນ Really Simple SSL ສາມາດໂຫລດໄດ້ທີ່ນີ້ Download

ວິທີຕັ້ງຄ່າ Really Simple SSL

ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາໂຫລດປລັກອິນມາຕິດຕັ້ງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕໍ່ໄປໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປທີ່ເມນູ ຕັ້ງຄ່າ >> SSL ແລ້ວກົດຕັ້ງຄ່າຕາມຄລິບດ້ານລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ

ພຽງເທົ່ານີ້ເວັບເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ https ເປັນສີຂຽວແລ້ວ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເວັບໃຜທີ່ຍັງບໍ່ເປັນສີຂຽວ ໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງຢູ່ຫນ້າເວັບນັ້ນໆ ວ່າມີການເອີ້ນ URL ພາຍນອກທີ່ບໍ່ເປັນ https ຫລືບໍ່ ຕົວຢ່າງ: ບາງເວັບມີການເອີ້ນໃຊ້ iframe ທີ່ URL ເປັນ http ຖ້າເປັນແບບນີ້ຫນ້າເວັບຂອງເຮົາທີ່ເປັນ https ຈະບໍ່ເປັນສີຂຽວໃຫ້ເຫັນ ຕ້ອງໄດ້ໄປແກ້ໄຂໃຫ້ກາຍເປັນ https ເສຍກ່ອນໃນ URL

ຖ້าທ່ານມີເວັບໄຊທ ແລະ ຢາກປຶກສາເລື່ອງການຕິດຕັ້ງ https ເພື່ອສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບທຸລະກິດທ່ານ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ທີມງານເຮົາໄດ້ເລີຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອີເມວ info@hostign4lao.com ຜ່ານລະບົບແຊັດ ຫລື ໂທ 58886182 ໄດ້ເດີ້

About the Author

Leave a Reply