4 ເຫດຜົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ກ້າລົງມືເຮັດທຸລະກິດ ມີຫຍັງແນ່

4 ເຫດຜົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ກ້າລົງມືເຮັດທຸລະກິດ ມີຫຍັງແນ່

ເປັນຫຍັງຄົນສ່ວນຫຼາຍຄິດຢາກລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ແຕ່ເມື່ອຮອດເວລາແທ້ໆ ພັດເກີດຄວາມລັງເລ ຫຼື ຍົກເລີກຄວາມຄິດນັ້ນໄປເລີຍ ຍ້ອນເຫດໃດຈິ່ງແບບນັ້ນ ເຮົາມາອ່ານຄຳຕອບໄປພ້ອມກັນເລີຍ!!!

  1. ຄວາມສ່ຽງ ຍ້ອນຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ກ້າສ່ຽງ ອາດເກີດຄວາມກັງວົນຢ້ານທຸລະກິດທີລົງທຶນໄປແລ້ວນັ້ນຢ້ານມັນຫຼຸບທຶນ ຢ້ານເງິນກ້ອນນັ້ນສູນຫາຍໄປ
  2. ເຄີຍມີປະສົບການທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ເຫັນແບບຢ່າງທີ່ບໍ່ດີ ອາດມີເພື່ອນ, ຄົນໃນຄອບຄົວ, ຄົນຮູ້ຈັກ ເຮັດທຸລະກິດແລ້ວລົ້ມລະລາຍ ຕົວເອງເລີຍເກັບມາຄິດຈິ່ງເກີດຄວາມຢ້ານ ຢ້ານວ່າຕົວເອງຈະພົບຈຸດຈົບແບບພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ.

  1. ເມື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເລິກລົງໄປແລ້ວ ຮູ້ສຶກວ່າມັນຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ມີແນວໂນ້ມທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກໍ່ເລີຍຖອດໃຈບໍ່ສ່ຽງດີກວ່າ
  2. ບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຫຼື ໝັ້ນໃຈກັບຫຸ້ນສ່ວນທີ່ຈະຮ່ວມທຶນກັນ

ທີ່ມາ ເສດຖະກິດການຄ້າ

About the Author

Leave a Reply